Speerpunten 2021:

 1. Wonen in Terherne – proces naar een woonvisie van Terherne
  Doel: Pro-actief de wensen van de bewoners in Terherne inventariseren en op papier zetten,
  als aanvulling op de DFM woonvisie, in het kader van de nieuwe Omgevingswet.
 2. Plannen voor nieuw recreatiepark of nieuwbouw
  Doel: Op de hoogte blijven van bouwplannen in Terherne. Informatievoorziening naar
  Terhernsters en informatie uitwisselen tussen Terhernsters, projectontwikkelaars en
  gemeente.
 3. Grote scheepvaart
  Doel: Sturende gesprekspartner zijn in plannen betreffende de grote scheepvaart in en rond
  Terherne.
 4. Eerste contact nieuwe bewoners
  Doel: Nieuwe bewoners verwelkomen en informatie over het dorp doen toekomen.
 5. Verhoging brug (40-50 cm) over de Alde Sânsleat
  Doel: Terherne aantrekkelijker te maken voor dagboten door doorvaart onder de brug in het
  centrum mogelijk te maken.