Speerpunten 2023:

 1. Leven en wonen in Terherne – proces naar een nieuwe dorpsvisie voor Terherne
  Doel: Pro-actief de wensen van de bewoners in Terherne voor de komende 10 jaren inventariseren en op papier zetten.
 2. Verhoging brug (40-50 cm) over de Alde Sânsleat
  Doel: Terherne aantrekkelijker te maken voor dagboten door doorvaart onder de brug in het centrum mogelijk te maken.
 3. Grote scheepvaart
  Doel: Sturende gesprekspartner zijn in plannen betreffende de grote scheepvaart in en rond Terherne.
 4. Zijn er plannen voor een nieuw recreatiepark of nieuwbouw?
  Doel: Op de hoogte blijven van bouwplannen in Terherne. Informatievoorziening naar Terhernsters en informatie uitwisselen tussen Terhernsters, projectontwikkelaars en gemeente.
 5. Eerste contact nieuwe bewoners
  Doel: Nieuwe bewoners verwelkomen en informatie over het dorp doen toekomen.