De belangrijkste uitkomsten uit de enquête zijn samengevat:

1. Wat is uw huidige woonplaats?

In totaal hebben 209 mensen gereageerd, waarvan 145 ook daadwerkelijk in Terherne wonen. Er wonen ongeveer 750 mensen in Terherne, dus dit betekent dat bijna 20% van de dorpsgenoten heeft gereageerd!


2. Wat is uw leeftijd?

De grootste groep respondenten is 45 tot 65 jaar oud (bijna 50%), dit is ook de grootste groep inwoners van Terherne. Gekeken naar opkomstpercentage heeft van alle 0 tot 15-jarigen 1% gereageerd, van alle 15 tot 25-jarigen 15%, van alle 25 tot 45-jarigen 20%, van alle 45 tot 65-jarigen 25% en van alle 65+’ers 20%. Over het algemeen goede percentages, maar jongeren en ouderen zijn wel (iets) ondervertegenwoordigd in deze enquête.


3. Mijn gezinssamenstelling is

De helft van de respondenten is gehuwd of woont samen, zonder inwonende kinderen. Een kwart is gehuwd of samenwonend met inwonende kinderen en een kwart is alleenstaand of heeft zijn gezinssamenstelling niet ingevuld.


4. Ik woon in een…

83% heeft een koopwoning, 10% in een huurwoning, de rest heeft het type woning niet ingevuld.


5. Waar werkt u?

58% van de respondenten heeft een baan of is ondernemer, 28% is gepensioneerd. Slechts 13% van het totaal aantal respondenten werkt in Terherne – gekeken naar de mensen die daadwerkelijk in Terherne wonen is dit percentage 18%. Bijna 20% van de inwoners heeft een baan verder dan 25km van Terherne.


6. Hoe lang woont u in Terherne

Meer dan de helft van de respondenten woont al langer dan 3 jaar in Terherne


7. U bent verhuisd vanuit Terherne naar elders – Wat waren de belangrijkste redenen om naar elders te verhuizen?

De redenen om Terherne te verlaten zijn erg verschillend – er zijn ook te weinig respondenten in deze categorie om een goede analyse te kunnen doen.

8. U bent recent verhuisd naar Terherne – Wat waren de belangrijkste redenen om naar Terherne te verhuizen?

De meeste mensen verhuizen naar Terherne vanwege de (woon)omgeving en de ruimte

9. U bent (mogelijk) van plan naar Terherne te verhuizen – Wat zijn de belangrijkste redenen om naar Terherne te verhuizen?

Voor de meeste mensen die nog naar Terherne willen verhuizen geldt hetzelfde beeld – opvallend is dat ook vaak de voorzieningen in Terherne worden genoemd.

10. Wat vindt u aantrekkelijk aan het wonen in Terherne?  

Het grootste deel van de respondenten heeft gekozen voor de omgeving van Terherne. Ook veel mensen noemen het dorp en de inwoners. Als vrije keuzeveld werd vaak “het water” of “watersport” ingevuld.

11. Hoe tevreden bent u over de voorzieningen?

67% van de respondenten zijn tevreden over de voorzieningen in Terherne. Dit percentage ligt bij niet-inwoners wel veel hoger (85%) dan bij inwoners van Terherne (63%). Er zijn geen grote verschillen tussen leeftijdscategorieën.

12. Bent u op zoek naar een (andere) woning in Terherne? Ja, ik ben op zoek naar een…

33 respondenten zijn op zoek naar een (andere) woning in Terherne: 6 personen van buiten Terherne, 25 Terhernsters en 2 met een niet ingevulde woonplaats. De meeste vraag is naar vrijstaande woningen en naar kleinere of levensloopbestendige woningen.

De uitgebreide uitkomsten van de overige vragen en stellingen, inclusief het overzicht van voorzieningen die men mist in Terherne staan hier.