Binnenkomst Terherne vanuit richting Joure

Aan het Sneekermeer ligt het dorp Terherne. De naam Terherne betekent ‘op de hoek’. Terherne is ontstaan als eindpunt van de landverkavelingen in de twaalfde eeuw. Terherne is aan alle kanten omsloten door water. Het dorp Terherne lag vroeger geïsoleerd op een eiland. Toen op 2 maart 1845 de eerste predikant bij de Hervormde gemeente in dienst trad, kwamen er vier overdekte wagens over het ijs uit Akkrum aan. Volgens de overlevering was er nog nooit een rijtuig in het dorp gezien en ‘hadden sy veel bekijks’. In 1857 werd een grindweg aangelegd die aansloot op de rijweg tussen Akkrum en Oude Schouw. Pas in 1908 is een verbindingsweg naar Terkaple aangelegd, de ‘rijksstraatweg’ naar Joure.

sneekermeer-visnetten-2-2012-800x450

Cafe Zevenwouden Terherne

aak-sneekermeer-08-2013-800x450

kameleon-boerderij-2-2011_04_24_800x533

De inwoners van Terherne vonden hun bestaan in de landbouw, de scheepvaart en de visserij, alsmede bedrijvigheid die daarmee annex was. Tijdens de bloeiperiode van de Friese handelsvaart op de Oostzee en de Middellandse Zee in de achttiende eeuw, telde Terherne tussen de 40 en 50 kof- en smakschippers. Veel van het land van de Terhernster boeren lag over water en zij moesten gebruik maken van zeilende bedrijfsvaartuigen.

Enkele van de zeilende boerenpramen zijn in het dorp bewaard gebleven, waaronder ‘de Komelker’, eigendom van de vereniging voor Plaatselijk Belang, waarmee groepstochten gemaakt kunnen worden.
De grootste bron van inkomsten wordt sinds de jaren zestig gevormd door de waterrecreatie. Bij de aanleg van de nieuwe sluis kwam er veel zand vrij en er werd een pier aangelegd. Dit gebied ontwikkelde zich tot een belangrijke recreatieplek in Friesland.

 

 

Vele dagjesmensen gingen op de fiets, de brommer, met de bus of auto naar het strand van Terherne. De toenmalige VVV toonde zich zeer creatief en ontplooide allerlei initiatieven, waarvan we nu de vruchten nog plukken. Een aantal watersportbedrijven biedt de watersporter de nodige service, terwijl vele toeristen gebruik maken van voorzieningen, als jachthavens, campings en bungalows.
Terherne staat tegenwoordig ook bekend als het Kameleondorp. De boeken van schrijver Hotze de Roos komen tot leven in en rond het dorp. In de Kameleonboerderij kunnen kinderen en hun ouders zich uitleven in de sfeer van de boeken en hebben ze grote kans de karakters uit de boeken in levende lijve te ontmoeten. In 2000 heeft Kameleondorp Terherne een gedeelde tweede plaats behaald in de strijd om de Europese Dorpsvernieuwingprijs.
Watersport is nog steeds de grote drijfveer achter Terherne. Veel van de werkgelegenheid in het dorp wordt gecreëerd door de toeristen, die de watersport aantrekt. Daarnaast kent Terherne een bloeiend verenigingsleven, dat ervoor zorgt dat er ook in de winter veel te beleven valt.