Beste dorpsgenoten,
 
Onderstaand bericht is zojuist verschenen op de website van De Fryske Marren.
De plantekening van de nieuwe situatie is toegevoegd als bijlage.

Vernieuwing centrum Terherne in 2019 van start (23-11-2018)

Afbeelding Terherne

Dit jaar hebben we samen met bewoners en ondernemers uit Terherne gewerkt aan een ontwerp voor het centrum van het dorp. Een inloopavond, input van diverse inwoners en gesprekken met Plaatselijk Belang en De Bút hebben geleid tot het definitieve ontwerp. Het college neemt binnenkort een besluit over dit ontwerp en daarna start de voorbereiding voor de werkzaamheden. Die zullen in 2019 starten en waarschijnlijk in meerdere fasen uitgevoerd worden.

Veel reacties op eerste ontwerp

In april toonden we tijdens een inloopbijeenkomst een eerste ontwerp aan veel belangstellenden. We kregen daar en naderhand veel reacties op het concept. We hebben alle reacties ter harte genomen en op diverse punten het ontwerp aangepast. Niet alle suggesties konden we overnemen. Bijvoorbeeld omdat het verkeerstechnisch niet praktisch is of omdat het simpelweg te duur wordt.

Dit zijn de belangrijkste punten die we hebben onderzocht of aangepast:

 • Er zijn meer parkeerplaatsen gekomen;
 • De parkeerstrook bij de supermarkt blijft aan de huidige zijde;
 • De feesttent past nog op de locatie voor de snackbar;
 • De bestrating achter het dorpshuis, bij de pomp, wordt ook vernieuwd;
 • Er komt een andere (houten) variant van de druppelvormige zitbanken;
 • De ondergrondse containers verhuizen van het Syl naar al bestaande locatie aan de Koailan/ Grintdyk;
 • Het centraal informatiebord komt op het plein voor de Kameleonboerderij.

Alle wijzigingen zijn doorgevoerd in de tekening die u bij dit nieuwsbericht kunt downloaden.

Bomen worden daar waar mogelijk behouden

Groen en bomen leidt vaak, en ook in Terherne, tot discussie. Wat de één wil behouden, wil de ander graag weg halen. De gemeente zet zich in om daar waar mogelijk de bomen te behouden en er zullen een paar bomen verwijderd worden. Zo zijn er in het ontwerp een aantal keuzes gemaakt die zijn gebaseerd op de volgende afwegingen:

 • Wat zegt het bestemmingsplan over het groen?
 • Veroorzaken bestaande bomen schade aan de bestrating?
 • Wat voor soort boom is het, en past die in een dergelijk centrumgebied?
 • Is de boom eventueel verplaatsbaar?
 • Is de boom voldoende vitaal?
 • Versterkt of verstoort een boom het beeld van de vernieuwde inrichting?
 • Waar kan een nieuwe boom geplaatst worden?

In een enkel geval is niet duidelijk of een wat minder vitale boom het centrum nog tamelijk lang kan blijven sieren. Zo’n boom wordt dan vooralsnog ‘het voordeel van de twijfel gegeven’.

Beperken parkeerduur

Zowel Plaatselijk Belang als Ondernemersvereniging De Bút gaven aan dat er soms lang geparkeerd wordt in het centrum door bezoekers. In enkele gevallen zelfs weken lang, terwijl er ook langparkeervoorzieningen in het dorp zijn. We onderzoeken daarom de mogelijkheid om in bepaalde delen blauwe zones in te stellen. Dit is momenteel nog niet verwerkt in het ontwerp en kan ook prima op een later moment worden ingevoerd.

Hoe verder?

Het definitief ontwerp wordt nog dit jaar vastgesteld door het college. Daarna start de aanbesteding van het werk. Na afronding van de aanbesteding kunnen we concreter zijn over de planning van het werk. We verwachten dat de werkzaamheden in 2019 kunnen starten. Het gaat om een groot gebied met veel doorgaand verkeer en met een toeristisch belang. Zorgvuldig plannen is dan ook een must. Mogelijk wordt het werk in meerdere fasen uitgevoerd. Hoe dan ook, het werk zal in enige mate overlast veroorzaken. Hierover blijven we graag met het dorp in gesprek.