Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2017 

  • Datum:         woensdag 22 november 2017
  • Aanvang:     19.30 uur
  • Locatie:        De Buorkerij

Geacht lid,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Terherne.
Bent u verhinderd dan kunt u dit via mailadres [email protected] laten weten of telefonisch 06- 1924 4275.

Onderstaand treft u de agenda aan.
Wilt u het werk van Plaatselijk Belang steunen maar bent u nog geen (gezins)lid? Lid worden (automatische incasso) kan vóór aanvang van de vergadering.

Niet-leden zijn van harte welkom voor de informatie over zonnepanelen en de buurtpreventie in Terherne.

Agenda besloten gedeelte voor leden:

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2016

4. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Rienus de Jong

5. Jaarverslag 2017

6. Financieel overzicht

7. Verslag kascommissie: Cees van der Werf en Harry van Dooren

8. Verkiezing kascommissie: aftredend Cees van der Werf

9. Vervanging tuig Koumelker (ter besluitvorming)

10. Rondvraag

11.   *Pauze 20.15 uur – 20.30 uur en vrije inloop niet leden 

Agenda open gedeelte voor niet leden:

12. Informatie rondom postcoderoos en investeren in zonnepanelencollectief door Simon Visbeek van E-Coop

13. Buurtpreventie, agent Dirk Hebing en wijkagent Dick Koffeman vertellen hoe en wat de bedoeling is van buurtpreventie en van de buurt-whatsApp

14. Sluiting