Uitnodiging van gemeente De Fryske Marren:

De volledige ontwerp Omgevingsvisie is als PDF bijlage toegevoegd aan deze dorpsmail.

Hier de bijlage in PDF

Wat extra toelichting van Plaatselijk Belang:

De ontwerp Omgevingsvisie staat nu ruim een maand op de website van DFM, maar veel mensen hebben hem nog niet gelezen. Daarom nog een ‘laatste kans’ via deze Dorpsmail.

Tot 16 november kunnen wij, en iedere DFM-burger en -bedrijf, reageren op deze ontwerp Omgevingsvisie.

Het maken van een Omgevingsvisie is vanaf 2021 verplicht voor elke gemeente. Deze ontwerp Omgevingsvisie geeft aan hoe onze gemeente de toekomst van De Fryske Marren, en ook van Terherne en de omgeving rond Terherne, ziet. Er zijn in 2016 en 2017 al inspraakavonden geweest voor burgers, bedrijven en organisaties, en er is dit jaar een enquete gehouden.

Het is een lijvig document van 42 pagina’s, dus veel leeswerk. Maar de Omgevingsvisie wordt wel het uitgangspunt voor het gemeentelijk beleid en geplande acties voor de komende drie tot negen jaar.  Het bepaalt b.v. mee wat er wel en niet zal mogen in Terherne in de komende jaren. Op dit moment is het nog mogelijk om individueel uw mening te geven.

De gemeente vraagt letterlijk: “We zijn benieuwd wat u er goed aan vindt en wat volgens u beter of anders opgeschreven moet worden of helemaal anders moet”.

Reageren naar de gemeente kan t/m donderdag via de link hieronder:

formulieren. defryskemarren.nl/formulier/ nl-NL/DefaultEnvironment/ scInspraakOmgevingsvisie.aspx/fInspraak