Op woensdagavond 26 februari zal Plaatselijk Belang Terherne haar algemene ledenvergadering houden in de Buorkerij om 19.30 uur. Alle leden van Plaatselijk Belang zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Mocht u nog geen lid zijn, dan bent u ook van harte welkom en kunt u diezelfde avond lid worden. De contributie bedraagt € 10 per jaar. Voor € 15 zijn twee gezinsleden lid. Plaatselijk Belang is de vereniging die door gemeente en overheden betrokken wordt bij allerlei zaken die voor u en voor Terherne van belang kunnen zijn. Door lid te worden helpt u om uzelf en Terherne goed te vertegenwoordigen. 

Op deze vergadering zal een overzicht worden gegeven van wat Plaatselijk Belang het afgelopen jaar heeft gedaan, en wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Ook kunt u op deze vergadering met vragen terecht bij het bestuur van Plaatselijk Belang.

Bij deze vergadering zal vanuit de gemeente de contactwethouder Roel de Jong aanwezig zijn. Ook onze dorpencoördinator Karien van Mierlo zal ook aanwezig zijn, evenals een aantal raadsleden uit de gemeenteraad van De Fryske Marren. Er is mogelijkheid tot het stellen van vragen aan hen.

Na de pauze zal Wilma de Vries van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een verhaal houden. Het FSP brengt trends en ontwikkelingen in Fryslân in kaart. Zij zal een analyse geven van “de Friese Paradox”. Hoe kan het dat Fryslân een lagere welvaart maar een hoger welzijn heeft?