De Algemene Ledenvergadering is van 19.30 uur tot ongeveer 20.45 uur en is alleen toegankelijk voor leden. Je kunt ter plekke lid worden. Het lidmaatschap kost € 15 per jaar voor een gezinslidmaatschap of € 10 voor een individueel lidmaatschap.

Vanaf 21 uur is de avond openbaar toegankelijk voor iedereen en is de kick-of voor de nieuwe Terhernster Dorspvisie 2023-2033. Hoe wil je dat Terherne er over 10 jaar uitziet? Wil je hierover meepraten? Wat zijn jouw ideeën en wensen?

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag ALV over 2022 d.d. 21 april 2022
 5. Jaaroverzicht 2022
 6. Financieel overzicht 2022
 7. Verslag kascommissie: Anna Bouman en Bas Bosma
 8. Verkiezing kascommissie, aftredend: Anna Bouman
 9. Rondvraag en sluiting Algemene Ledenvergadering 2022

                                 Pauze met inloop belangstellenden

 1. Wijkagent Dirk Hebing introduceert zich
 2. Kick-off voor de nieuwe Dorpsvisie voor Terherne.
 3. Vragen en sluiting van de vergadering

Na afloop wordt u door het bestuur nog een drankje aangeboden.