Op 3 juni 2019 heeft de politie Eenheid Noord-Nederland een hennepkwekerij en -stekkerij aangetroffen op jachtwerf Nerushoek aan het adres Buorren 8b, 8493LE te Terherne.

Burgemeester Veenstra van gemeente De Fryske Marren heeft het voornemen om de jachtwerf aan voornoemd adres te sluiten voor een periode van zes maanden. Dit betekent dat de gehele jachtwerf, inclusief de loodsen, schiphuizen en ligplaatsen, niet toegankelijk zullen zijn. Deze bevoegdheid komt voort uit artikel 13b van de Opiumwet. 

Bent u belanghebbende?

Per zaak wordt naar alle relevante feiten en omstandigheden gekeken. Aangezien het sluiten van de jachtwerf huurders van vaste ligplaatsen in hun belang kan raken (zij kunnen in dat geval tijdelijk geen toegang krijgen tot de gehuurde ligplaats) worden zij op grond van artikel 4:8 van de Awb in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Zij kunnen in deze zienswijze de voor hen relevante feiten en omstandigheden aandragen zodat de burgemeester die mee kan nemen in zijn overweging om wel of niet over te gaan tot sluiting. De termijn om een zienswijze in te dienen loopt tot maandag 26 augustus 2019.

Bent u belanghebbende, neem dan via telefoonnummer 14 05 14 of [email protected] contact op met cluster Veiligheid van gemeente De Fryske Marren voor meer informatie.