Bij een inspectie door de gemeente is eind vorige week gebleken dat een aantal onderdelen van de houten draagconstructie van de brug (de bovenste liggers) in slechte staat verkeren. Om de veiligheid te garanderen is daarom besloten om dit zo snel mogelijk, zo mogelijk nog voor het vaarseizoen, aan te pakken. De aannemer heeft de materialen inmiddels besteld.

Dit betekent dat het bruggetje gedurende de werkzaamheden tijdelijk niet bediend kan worden en niet toegankelijk is. Naar verwachting wordt het een algehele stremming. De werkzaamheden gaan maximaal 14 dagen duren. Door de huidige Corona-perikelen is het echter lastig om een preciese planning te maken. Zodra de aanvangsdatum bekend is, gaat de gemeente dit met borden aangeven en berichten wij u hierover via deze dorpsmail.

Tevens wordt dan de defecte afstandsbediening van de brug gerepareerd.