banner Kameleon animatie

De Kameleon heeft plannen om het plein aan de ‘voorkant’ van de Kameleonboerderij opnieuw in te richten. De grond tot en met de parkeerplaatsen is eigendom van de eigenaar van de Kameleonboerderij en zij willen daar meer mee gaan doen. Zij willen er een dorpsplein voor iedereen van maken en daarom graag uw mening hierover.

Er is daarom een enquête opgesteld. Deze enquête is via internet in te vullen:

Deze enquete via internet invullen

Ook kunt u gebruik maken van bijgesloten document. De enquête kunt u dan inleveren in de brievenbus bij Café Vrolijk of bij het botenstation.

Voor vragen kunt u terecht bij Carmen Kerkdijk: [email protected]

Het verzoek is de enquête voor 18 december in te vullen (en, als het op papier is, in te leveren)

Enquêtevragen downloaden en uitprinten op eigen printer om in te vullen