Enkele maanden geleden blijkt een deel van het grondgebied in de driehoek Seine – Waterpark de Zoutpoel – weg richting Joure gekocht te zijn door een projectontwikkelaar.

Een vertegenwoordiger van deze projectontwikkelaar heeft contact gezocht met gemeente De Fryske Marren en met de provincie. Vervolgens ook met de Terhernster Ondernemersvereniging DeBút en met Plaatselijk Belang en met een aantal betrokkenen. Deze vertegenwoordiger vertelde dat er nog geen concrete plannen zijn, maar dat er wel een inventarisatie wordt gemaakt van mogelijkheden voor een nieuw water-recreatiepark op deze locatie.
De gemeente is dus op de hoogte van het feit dat een partij bezig is met planvorming, maar tot nu toe is er geen plan aan de gemeente voorgelegd.

Een bestemmingsplanwijziging voor dit gebied – het huidige bestemmingsplan geeft een agrarische bestemming aan – is niet in voorbereiding en er is ook geen verzoek gedaan voor wijziging van het bestaande bestemmingsplan. Mocht het zover komen, dan moeten het college van Burgemeester en Wethouders en daarna de gemeenteraad hierin een afweging gaan maken. De gemeente heeft aangegeven dat daarbij terdege rekening wordt gehouden in hoeverre er draagvlak is bij de bewoners en de ondernemers in Terherne voor een dergelijk grootschalig plan.

De signalen op dit moment lijken aan te geven dat er in Terherne heel weinig draagvlak is voor een nieuw recreatiepark. Als Plaatselijk Belang hebben wij de gemeente gewezen op de online petitie die momenteel loopt via petities.nl.

weiland