Onderstaande oproep van huisartsenpraktijk Akkrum geldt voor de Terhernsters die Huisartsenpraktijk Akkrum als hun huisarts hebben:

Mensen die geboren zijn in het jaar 1956 t/m 1960 kunnen op donderdag 15 april a.s. in Akkrum worden gevaccineerd.

Dit weekend zullen er naar verwachting corona-vaccins geleverd worden in Friesland. Gezien de besmettingscijfers is het van groot belang deze vaccins zo snel mogelijk toe te dienen. De Akkrumer Huisartsen hebben daarom besloten deze vaccinatiecampagne zo snel mogelijk uit te voeren.

Op donderdag 15 april zal er in de sporthal in Akkrum gevaccineerd worden. Als u tot de doelgroep (geboortejaar 1956 t/m 1960) behoort kunt u hiervoor een persoonlijke uitnodiging verwachten.

Wij vragen u om alvast 15 april vrij te houden in uw agenda!

Een snelle vaccinatie is van wezenlijk belang voor uw gezondheid en de gezondheid van uw naasten.

Er zal gevaccineerd worden met het Astra-Zeneca vaccin. Dit vaccin is in opspraak geraakt door de mogelijke bijwerkingen. Wij zijn echter van mening dat het vaccin veilig is! De kans op ernstige complicaties bij een coronabesmetting is naar schatting duizend keer zo groot als op een complicatie na vaccinatie.

Wij raden u dan ook dringend aan om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Het is niet waarschijnlijk dat er op korte termijn een nieuwe vaccinatie mogelijkheid zich voordoet met een ander vaccin.

Om verspilling van kostbaar vaccin te voorkomen is het van groot belang dat u ons laat weten of u wel of geen gehoor geeft aan deze oproep.

U kunt dit vast per mail doorgeven aan onze assistentes via emailadres:  assistentes@huisartsenpraktijkakkrum.nl

Hartelijke groet,
Huisartsenpraktijk Akkrum