Nieuws vanuit Plaatselijk Belang

Nije Slachtedyk - Terherne - Fryske Marren

Officiële uitnodiging voor opening en de naamswijziging van het schelpenpad

Hierbij nodigen wij u uit om bij de officiële opening van het vernieuwde schelpenpad te zijn. Het Wetterskip heeft de kade versterkt en het pad verlegd er is een bankje geplaatst. Op 16 juni ‘s ochtends om half 11 wordt het vernieuwde pad officieel geopend met het onthullen van het bord van de nieuwe officiële naam: Nije Slachtedyk. Ook wethouder Durk Durkz zal aanwezig zijn.

Aan Auke Bijlsma de eer om de officiële handeling te verrichten. Hij was degene die zo ongeveer 20 jaar bezig is geweest om de onjuiste benaming ‘De Slechte Dijk’ van de plattegronden af te krijgen. Onze oprechte waardering voor zijn vasthoudendheid daarvoor. Met behulp van Hendrik Hoekstra, de dorpencoördinator, is het uiteindelijk gelukt om medewerking te krijgen van onze huidige gemeente De Fryske Marren.

Auke zal ter plekke een klein verhaaltje houden over de totstandkoming van de naam en zijn acties hiervoor, waarna het nieuwe bord onthuld zal worden. Met een hapje en een drankje zal de opening worden bezegeld.

Nije Slachtedyk - Terherne - Fryske Marren

Plaats van handeling is bij het begin van het pad bij het Meer van Lenten. Nogmaals u bent van harte welkom om bij deze gebeurtenis aanwezig te zijn.

Opening en onthulling naambordje Nije Slachtedyk
Datum zaterdag 16 juni a.s.
Aanvang 10.30 uur

 

Vriendelijke groet,

Plaatselijk Belang Terherne