logo de poask

TERHERNE – De Terhernster Enerzjykoöperaasje De Poask is opgericht door Plaatselijk Belang. De coöperatie levert groene energie aan haar afnemers en de winst vloeit terug naar Terherne. Daarbij wordt samengewerkt met Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD), een coöperatieve energiepartner voor het Noorden.

De coöperatie is in mei opgericht. Bestuur en adviseurs zijn betrokken dorpsgenoten die duurzame energie willen hebben, maar ook zeggenschap over de opbrengsten die daaruit voortvloeien. De Poask krijgt per jaar voor elke klant bovendien een vast bedrag van 75 euro.

De leden stellen zelf de sociale en duurzame projecten vast waaraan de opbrengst wordt besteed.

De Poask streeft ernaar dat men zijn eigen energie opwekt, zowel individueel maar vooral samen. Bijvoorbeeld als straat, bedrijf of op kantoor. Daarnaast wordt het besparen op het energieverbruik gestimuleerd.

Behalve in Terherne zijn er ook al lokale energiecoöperaties in de omgeving van Langweer/Sint Nicolaasga (Doniawerstal-Energie), Balk, Tjalleberd en Akkrum.

Meer informatie is te vinden op de website van de NLD, www.nldenergie.org