Steunpunt Mantelzorg organiseert een aantal maal per jaar het Mantelzorgcafé. Het Mantelzorgcafé is een plek voor ontmoeting, ontspanning en het uitwisselen van ervaringen. Er is ruimte voor het stellen van vragen en er is informatie die voor mantelzorgers van belang zijn.

We nodigen u uit voor het eerste Mantelzorgcafé in 2016. Dit keer wordt het Mantelzorgcafé op een avond gehouden, met als thema: Verlies en rouw bij mantelzorgers Veel mensen zullen ‘rouw’ koppelen aan overlijden. Maar als een dierbare een lichamelijke of psychische ziekte krijgt, gaat er veel verloren. Dit betekent ook rouwen, om de toekomst die anders zal zijn dan verwacht. Men kan bijvoorbeeld niet meer werken en spontaan op bezoek gaan bij vrienden kan een enorm geregel worden. Soms wordt zelfs contact maken met elkaar bemoeilijkt. Niet alleen de persoon zelf, ook de mantelzorger heeft maken met deze verliezen.

Engelien Ruyter, Rouw- en verliesbegeleider, gaat deze avond met ons in gesprek over de specifieke kenmerken van rouw- en verlies bij mantelzorgers. Deze avond hopen we u inzichten en handvaten mee te kunnen geven om met deze gevoelens om te kunnen gaan, zodra ze op uw pad komen.

U bent van harte welkom op Datum : Woensdag 10 februari Tijdstip : van 19.30 – 21.30 uur Locatie : Miks welzijn, Brugstraat 1 te Joure.
Het Mantelzorgcafé is er voor ú als mantelzorger, maar degene waar u voor zorgt, familieleden en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom.

Deelname is aan het Mantelzorgcafé is gratis, echter is opgave vooraf wel gewenst.
U kunt zich opgeven t/m 5 februari bij Miks welzijn, telefonisch via 0513- 414593 of per e-mail: [email protected].
Als iemand bij u thuis een oogje in het zeil moet houden, kunt u dat melden bij uw opgave; zo nodig kunnen we de vrijwilligers van Stand-by inschakelen.
Mocht u problemen hebben met vervoer, dan kunt u, minimaal één dag van te voren, contact opnemen met de Stichting Vervoersdienst Skarsterlân 0513-418520 (van 09.00 tot 10.30 uur).

Wij hopen u op woensdag 10 februari te mogen ontvangen bij het Mantelzorgcafé!