Het Corona virus heeft grote impact op het maatschappelijke leven. 
Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, heeft de Raad van Kerken opgeroepen om drie woensdagen, op 18 en 25 maart en 1 april, van 19.00-19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘ klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden en steun bieden aan allen die thuis zitten en aan hen die zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van onze medemens.