Zaterdag 26 november om 10.00 uur vaart Sint weer door de brug over de Âlde Sânsleat.

Daarna in optocht naar de Buorkerij. Voor alle kinderen in Terherne!!