fvm_etalage_hulpInleverdag voor spullen uit de tweede wereldoorlog

Bij een verhuizing of bij het opruimen van een zolder of schuur duiken nog vaak objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Stapeltjes brieven, foto’s, oude films, dagboeken en ander materiaal dat een bijzonder verhaal over deze periode met zich meedraagt. Deze spullen kunnen geschonken worden aan het Fries Verzetsmuseum, Tresoar, Historisch Centrum Leeuwarden, Missing Airmen Memorial Foundation, Kazemattenmuseum Kornwerderzand of het Fries Film Archief. Zaterdag 15 oktober houden deze organisaties van 12.00 tot 16.00 uur een inleverdag in de openbare hal van het Fries Museum.

Het Fries Verzetsmuseum, Tresoar, Fries Film Archief, Kazemattenmuseum Kornwerderzand, Historisch Centrum Leeuwarden en Missing Airmen Memorial Foundation zijn op zoek naar materiaal dat te maken heeft met de Tweede Wereldoorlog in Friesland. Van foto’s, documenten en boeken tot sieraden, beeldjes, servies en andere objecten. Vijf oorlogsdeskundigen zitten klaar om het materiaal in te zamelen en vertellen de bezoekers vanuit hun expertise over de achtergrond van de objecten. Bovendien zijn zij op hun beurt geïnteresseerd in het persoonlijke verhaal achter het ingeleverde goed.

Ook dit jaar hopen de deelnemende partijen, net als in voorgaande edities, weer bijzonder materiaal te kunnen bekijken en dit oorlogserfgoed in overleg met de schenkers op een goede wijze onder te brengen bij een van de deelnemende instanties.

Een verhaal dat je raakt

Een bezoek aan het Fries Verzetsmuseum is een ontmoeting met de bewoners van Friesland in de jaren 1940-1945. Friezen en niet-Friezen vertellen hoe zij de oorlog op het platteland in Friesland beleefden. Het zijn verhalen die raken, confronteren en aan het denken zetten. Over mensen die moeilijke keuzes moesten maken in een bijzondere tijd. Het Fries Verzetsmuseum is onderdeel van het Fries Museum en de tentoonstelling bevindt zich op de tweede verdieping.