Namens o.a. de provincie Fryslân:

Geachte heer, mevrouw,
Begin dit jaar starten de baggerwerkzaamheden in Terherne. Aannemer Haarsma uit Tjerkwerd voert
de werkzaamheden samen met Van der Meulen Woudsend uit. Graag presenteert de aannemer zich
tijdens een inloopavond op dinsdag 19 januari 2016 in Terherne Haven, Kupersleantsje 9 in
Terherne. Tussen 19.00 en 20.30 uur bent u van harte welkom om kennis te nemen van de
tekeningen en de planning. Ook kunt u dan uw vragen aan de aannemer stellen, en kijken wat er
mogelijk is om eventueel particulier baggerwerk mee te nemen.
Fryslân beter bereikbaar
Met de baggerwerkzaamheden willen provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren het dorp
over het water beter bereikbaar maken. Het betreft hier het baggeren in de omgeving van De
Terkaplester Puollen, Akkrumer Rak en Alde Sânsleat. De werkzaamheden zijn onderdeel van het
baggerprogramma van voormalig gemeente Boarnsterhim. Vorig jaar oktober presenteerden wij u de
plannen. Op uw verzoek stellen wij u nu in de gelegenheid om kennis te maken met de aannemer.
Aanwezig deze avond zijn:
Bouwe van Wijk Aannemer Haarsma Tjerkwerd
Klaas van der Meulen Van der Meulen Woudsend
Sytse Kroes projectleider Het Friese Merenproject
Maarten van Wely beleidsmedewerker Ruimtelijk Beheer gemeente De Fryske Marren
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Voor vragen over deze avond kunt u mailen of
bellen met Wilma Nabring – Hooijsma, via [email protected] of 0513 – 640017.
Graag tot ziens op dinsdag 19 januari 2016.