De voorstellen van de gemeente voor de dorpsvernieuwing in het centrum van Terherne

Via een eerdere Dorpsmail heb je over de ideeën van de gemeente kunnen lezen en de bijbehorende plattegrond kunnen bekijken. Op 9 april is een goedbezochte inloopavond in de Buorkerij geweest. Een gemeentevertegenwoordiger vertelde dat er inmiddels door dorpsbewoners en organisaties een twintigtal reacties en suggesties voor aanpassing zijn ingebracht.

Er zijn bij Terhernsters veel en verschillende meningen over allerlei zaken in dit plan. Plaatselijk Belang heeft daarom gekozen om zelf geen stelling te gaan nemen, maar vooral een zorgvuldig proces te bewaken. Wij hebben vorig jaar met de gemeente om tafel gezeten om hierover te praten. Plaatselijk Belang vindt het jammer dat de gemeente nu niet eerst met de dorpsbewoners in gesprek is gegaan, alvorens tot een uitwerking in een tekening over te gaan.

Alle meningen zijn zinvol. Met name als deze nog niet zijn ingebracht op 9 april, nodigen we aanwonenden en overige inwoners en betrokkenen nadrukkelijk uit om zelf hun visies kenbaar te maken bij de gemeente via c.d.dejong@defryskemarren. nl

 

Bijgevoegd: de tekening die de gemeente als voorstel heeft gemaakt.

Ontwerp herinrichting centrum Terherne – tekening april 2018