Terherne, augustus 2020

Beste dorpsgenoten,

Zoals u weet heeft Plaatselijk Belang in februari een bijeenkomst gehad in de Buorkerij waarin wij samen met een aantal bewoners geïnventariseerd hebben wat de wensen zijn op het gebied van wonen in Terherne. Waar is behoeft aan en waar niet. De uitkomsten hiervan hebben wij in de Brio van maart bekend gemaakt. Om een nog nauwkeuriger beeld van de woonwensen te krijgen hebben wij een enquête opgesteld. Deze treft u in deze Brio aan. De uitkomsten van de bijeenkomst en van de enquête zullen straks o.a. de basis vormen voor de sociale kaart die weer nodig is om de visie op wonen in Terherne op te stellen.

Deze visie is om twee redenen van belang:

a. Met de komst van de nieuwe omgevingswet wordt het bijvoorbeeld eenvoudiger om (recreatie) woningen te bouwen, d.w.z. minder rompslomp. Wanneer Terherne een eigen woonvisie opstelt weet de gemeente op voorhand wat wel en niet wenselijk is in Terherne en zullen ze proberen om hiermee rekening te houden. Let wel, een woonvisie van Terherne is geen wetsmiddel om bouwplannen tegen te houden of toe te staan.

b. Als er bijvoorbeeld een door Terhernsters gedragen kleinschalig woonplan bij de gemeente wordt ingediend kijkt de gemeente naar wat er in de visie staat vermeld.

Gelet op bovenstaand moet de visie dus zorgvuldig opgesteld worden en hebben we daar zoveel mogelijk input van de Terhernsters voor nodig. Wij vragen dan ook de enquête in te vullen. Dit kan digitaal of via de papieren versie uit de Brio. De papieren versie kunt u inleveren in de speciale bus op de Syl in Terherne (ter hoogte van Syl 3, fam. Idsinga).

Mocht de knop niet werken is het ook mogelijk om de volgende link te kopieren en te plakken: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAM__4AmdAlUNERFN1pHSjNXUjlHS1JaVTZFWVBLVkExNy4u

Vriendelijke groet,

Werkgroep sociale kaart Terherne

Gitta, Herman, Hillebrant, Auke en Tsjoltsje