Dit jaar zijn we, als werkgroep die door Plaatselijk Belang in het leven is geroepen, onder Coronacondities bezig geweest om de enquête op te stellen. Met de uitkomsten hebben we Terherne in kaart gebracht en meer inzicht gekregen in de woonwensen.

We zijn erg blij dat er meer dan 200 deelnemers aan mee hebben gedaan. Hieronder vindt u een samenvatting van de resultaten van de enquête. 

Voor een samenvatting van de uitkomsten zie hier en de uitgebreide uitkomsten van de overige vragen en stellingen, inclusief het overzicht van voorzieningen die men mist in Terherne staan hier.

We vinden dat we hiermee onze taak hebben uitgevoerd en ontbinden de werkgroep en adviseren Plaatselijk Belang om het nog verder uit te diepen met een nieuw te formeren werkgroep. Wij denken dat een paar keukentafelgesprekken een beter manier zal zijn om meer inzicht te krijgen in deelgroepen van de bevolking. Wij denken daarbij aan de jongeren tot 28 jaar, omdat zij voor een deel nog thuis wonen en in Terherne werken of nog studeren. Hun behoefte is onvoldoende duidelijk geworden. Ook bij senioren is het goed om de behoeftes in kaart te krijgen. Lang zelfstandig thuis blijven wonen, wat is daarvoor nodig? Wat voor woning en activiteiten behoefte is er nodig. Zoals door enkelen ook opgemerkt, ging de enquête ook niet expliciet over het vraagstuk van recreatiewoningen. Naar aanleiding van de eerdere inloopavond adviseren wij ook om dit onderwerp als onderdeel van toerisme nader uit te werken. 

De werkgroep: Tsjoltsje, Auke, Gitta, Hillebrant en Herman.