Bevrijders keren terug naar Leeuwarden

BFF-Oud-kleur-4-980x300

Op 5 mei 2015 wordt in Nederland 70 jaar vrijheid gevierd en bestaan de bevrijdingsfestivals 25 jaar. Naast het reguliere festival, met o.a. zes podia, een Befrijdingsmarkt, het kinderfestival, de loopgroep en de vrijheidsprojecten, zorgt het Befrijdingsfestival Fryslân voor een extra bijzondere invulling van dit lustrumjaar. Trots maakt de organisatie de eerste naam bekend: Ali B treedt op met zijn format van het gelijknamige tv-programma ‘Op volle toeren’. Verdere namen, zoals de helikopteract en de Friese ambassadeur, worden de komende weken bekend gemaakt.

Op 5 mei begint de dag met een vrijheidsontbijt op het Wilhelminaplein voor ouderen en minder validen. Daarna start de viering en worden er onder andere door de Vereniging Keep them Rolling en defensie vier routes met ruim 250 oude en een aantal moderne legervoertuigen gereden door de provincie. Deze routes komen langs vele plaatsen in de provincie en maken verschillende stops, waaronder in Leeuwarden, Harlingen, Franeker, Dokkum, Sneek, Heerenveen, Joure en Drachten. Indien mogelijk reizen enkele Canadese veteranen mee op de routes. De voertuigen komen gezamenlijk weer aan in de Friese hoofdstad en zijn na het defilé op het Wilhelminaplein te bewonderen in de binnenstad.

De route met de LEGERVOERTUIGEN komt ook door TERHERNE:

DE ROUTE: Leeuwarden, Boksum, Jellum, Weidum, Wytgaard, Reduizem, Jirnsum, Terherne, Joure, Scharsterbrug, St. Nikolaasga, Tjerkgaast, Sloten, Wijkel, Balk, Woudend, Hommerts, IJlst, Sneek, Scharnegoutum, Boazum, Easterweirum,  Weidum en Leeuwarden.

Vertrek 8.40 uur
Stop Joure 10.20 uur
Stop Sneek 13.10 uur

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP  www.befrijdingsfestivalfryslan.nl

keepthemrolling-route-zuid