logoNva

Het AIC wil graag onder uw aandacht brengen dat er een Autisme Informatie Centrum is geopend in Sneek.
Autisme krijgt, gelukkig, steeds meer aandacht en de NVA heeft daarom in geheel Nederland AIC’s op gezet om mensen te informeren.
Zodoende heeft Sneek nu ook een AIC en daarmee willen we voorzien in een behoefte.

Wat doet een AIC en wat is de NVA: Een korte introductie

Een beter leven voor mensen met autisme.
De NVA is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Onder autisme verstaan we het brede spectrum van autismespectrumstoornissen, waaronder Asperger, PDD-NOS en McDD.

De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.

Door belangenbehartiging, door betrouwbare informatievoorziening en door lotgenotencontact in de buurt. De NVA zorgt voor begrip en herkenning. Door de NVA kunnen mensen met autisme en hun naasten zichzelf zijn en optimaal tot hun recht komen.

We laten van ons horen binnen de Haagse politiek, maar ook bij provincies, gemeenten en organisaties die iets kunnen betekenen voor mensen met autisme op het gebied van onderwijs, arbeid, zorg- en woonvoorzieningen. Waar mogelijk werken we daarbij samen met andere partijen die mensen met autisme een warm hart toedragen.

Bij u in de buurt: Autisme Info Centra (AIC)
De NVA organiseert regionaal diverse activiteiten waarin leden elkaar kunnen ontmoeten, informatie kunnen krijgen en tips kunnen uitwisselen. Dit gebeurt onder andere door de verschillende Autisme Info Centra. Per regio vind je ook een actueel overzicht van allerlei themabijeenkomsten en andere AIC-activiteiten. Zie: www.autisme.nl/agenda/friesland.

Actuele ervaringskennis over autisme

De NVA heeft als uniek kenmerk dat zij vanuit haar enorme netwerk van ervaringsdeskundigen, wetenschappers en professionals voortdurend gevoed wordt met actuele ervaringskennis over autisme.
“Toen mijn kind net een diagnose had, wist ik niet hoe het verder moest. Ik heb toen veel gehad aan het luisterend oor en de goede informatie die ik bij het AIC kreeg. Hierdoor heb ik het autisme een plaats kunnen geven!” – Moeder Els over het Autisme Info Centrum (AIC) van de NVA

Het AIC in Sneek (in wijkcentrum de Eekmolen in Tuindorp/ Sperkhem) is één keer in de twee weken op afwisselend op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 12.00 uur een inloop/koffie ochtend. ( 5 en 19 februari, 3 en 17 maart, 2 en 13 april, 1, 12 en 28 mei). Ook organiseren we activiteiten met veel uitwisseling en ontmoeting, daarnaast hebben we elke 2de maandagavond van de maand filmavonden over autisme in een breed spectrum en nodigen we sprekers uit om over het onderwerp autisme te spreken. Dit laatste kunnen deskundigen zijn zowel uit de theorie als de praktijk.