Loopt Terherne warm voor Aquathermie?

Energiecoöperatie “De Poask” kijkt momenteel naar alternatieven om Terherne op termijn van het gas af te krijgen. Opties zijn om alles elektrisch te doen, het gas te vervangen door biogas of waterstof of de benodigde energie lokaal te produceren en op te slaan met behulp van zon, wind en bodem. De oplossing wordt waarschijnlijk een combinatie van deze mogelijkheden.
Bij deze duurzame oplossingen blijft de opslag van energie/warmte, om de winter door te komen, een lastig en duur probleem.

Terherne ligt op een ideale locatie waarbij de oplossing voor de productie en opslag van warmte rondom het dorp ligt. Water én het enorme wateroppervlak zijn namelijk zeer efficiënt en goedkoop om warmte op te vangen en op te slaan. Deze techniek heet aquathermie en wordt al toegepast op vele locaties.


Aquathermie werkt op het principe van een warmtepomp of voor velen beter bekend “een koelkast”. Een pomp onttrekt warmte uit één plek (bijv. je koelkast of het Sneekermeer) en geeft deze warmte af aan een andere plek (je woning). Veel woningeigenaren zetten al stappen in deze richting met een eigen warmtepomp, maar door dit centraal en op grotere schaal te doen kan de efficiëntie verhoogd worden. De kosten dalen en de noodzakelijk aanpassingen in huis blijven beperkt.

De komende tijd wil “De Poask” de haalbaarheid van dit alternatief verder onderzoeken. Dit geldt zowel voor steun van de inwoners van Terherne als de technische en financiële mogelijkheden.

Openbare gedeelte ALV 23 september om 21.00 uur in de Buorkerij

Aansluitend aan de (besloten) ledenvergadering van “De Poask”is er een openbaar gedeelte waar Paul van der Kooy zal spreken over de energietransitie en verder op aquathermie zal in gaan. Het openbare gedeelte begint om 21.00 uur en iedereen is van harte welkom. In verband met de nog geldende coronamaatregelen is aanmelding verplicht.

[email protected]