Per 1 april 2023 zal Saskia Woudstra stoppen met de uitdeelpost voor medicijnen in Terherne. Dit heeft zij ruim 5 jaar voor ons willen doen en daar zijn wij haar enorm dankbaar voor! Bedankt Saskia!

Gelukkig is José Brakel bereid om deze taak van Saskia over te nemen. Dus vanaf 1 april 2023 zal de uitdeelpost voor medicijnen zijn bij: José Brakel, Buorren 45.

Ophaaltijden blijven ongewijzigd: dinsdagmiddag en vrijdagmiddag van 17.00 – 17.30 uur.

U kunt uw herhaalmedicijnen op de volgende manieren bij ons aanvragen:

  • Via onze app:        
  • Telefonisch:                   0566-763550 (optie 2).                

Wij bieden ook onze Herhaalservice aan, zodat uw chronische herhaalmedicatie iedere 3 maanden automatisch voor u klaargemaakt wordt. Maakt u hier nog geen gebruik van en heeft u wel interesse? Neem dan gerust contact op met de apotheek.

Openingstijden van Service Apotheek Mienskip in Akkrum:

Maandag t/m vrijdag 8.00 – 12.30 uur/13.00 – 17.30 uur

Telefoon: 0566-763550

Team Service Apotheek Mienskip, Leppedyk 5A, 8491 GJ  Akkrum