logo DFM

Naar aanleiding van de vraag over de afvalinzameling tijdens de algemene ledenvergadering kan volgende meegedeeld worden.

In 2015 wordt de uitvoering nog gedaan door Omrin.

Halverwege 2015 wordt er een beslissing genomen om de afvalinzameling van Terherne met ingang van 2016 al of niet zelf te gaan doen.