helpende handen   DORPSGENOTEN

We nodigen jullie van harte uit om op donderdagavond, 16 april afscheid te nemen van de Vrijwilligerspool “De Helpende Handen”. Tegelijkertijd nodigen we jullie graag uit voor een informatieavond die verzorgt wordt het Sociaal Wijkteam van Gemeente De Friese Meren. Deze voorlichting gebeurt voorafgaand aan het afscheid van “De Helpende Handen”.

Reden van het afscheid van de “Helpende Handen”? De reden van het afscheid is dat “De Helpende Handen” de afgelopen jaren een goed functionerend zelfhulp-netwerk in ons dorp hebben neergezet. Het werkt zo goed dat de hulpvrager èn degene die ondersteuning kan geven, elkaar nu zonder tussenkomst van “De Helpende Handen” weten te vinden. Het afscheid van de vrijwilligerspool willen we niet ongemerkt laten passeren en we nodigen iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn.

Waarom een voorlichting door Het Sociaal Wijkteam? Vanuit de media komt allerlei informatie tot ons over de ontwikkelingen in de “zorg”. Ontwikkelingen waartegen ons “eigen netwerk” misschien niet altijd is opgewassen. Duidelijk is dat we ons zolang als mogelijk en bij voorkeur met hulp en steun van onze familie en omgeving moeten “redden” voordat er professionele hulp wordt ingeschakeld. De informatie leidt soms tot onrust en allerlei vragen zoals bijvoorbeeld: Ik ben alleenstaand en afhankelijk: word ik pas geholpen door hulpverleningsinstellingen als duidelijk is dat buren, vrienden en familie mij niet kunnen of willen helpen? Hoe kom ik aan een voorziening of hulp als ik die nodig heb om zelfstandig of als gezin goed te kunnen functioneren? Moet ik met al mijn vragen over zorg en ondersteuning, werk en inkomen of jeugd en gezin altijd eerst naar het Sociaal Wijkteam? Wat is een keukentafelgesprek en waarom komt het Sociaal Wijkteam langs terwijl ik al professionele steun heb? En zo zijn er nog veel, heel veel vragen meer.

Wij hopen dat je donderdagavond alle vragen die bij je leven, stelt en van je hart geen moordkuil maakt. “Net stinne d’r hinne!”

Wij zien jullie graag donderdagavond 16 april in de Buorkerij. De zaal is open om 19.30 en we beginnen om 20.00 uur.