Berste dorpsgenoten,
In het kader van de bezuinigingen is besloten het groen in de dorpen om te vormen.

Dit kan betekenen dat plantsoenen worden omgevormd in gras of dat er andere beplanting worden geplaatst dat minder onderhoud nodig heeft.
Respectievelijk in lichtgroen en paars op de tekening aangegeven.
Daarnaast is er nog een donkergroen gedeelte, waar kort gras voortaan lang gras wordt. In plaats van het wekelijks te maaien wordt het dan 2 keer per jaar gemaaid.
Inspraak op deze plannen behoort niet tot de mogelijkheden. Alleen waar we als gemeente, volgens plaatselijk belang, grote fouten zouden maken, is dit bespreekbaar.

Er is ook een mogelijkheid om aan zelfbeheer te doen.
Als bewoners van Terherne het zonde vinden dat de omvorming van bepaalde perken plaatsvindt, bestaat er de mogelijkheid om het onderhoud door de bewoners zelf te laten uitvoeren.
Is de behoefte aanwezig, dan moeten bewoners dit binnen 4 weken melden bij plaatselijk belang. Dan wordt met plaatselijk belang een overeenkomst afgesloten over het zelfbeheer. *
Via een advertentie en publicatie op de website kunnen de bewoners hier kennis van nemen.
* Dit moet nog worden besproken tussen de gemeente en plaatselijk belang. Gezien de korte reactie termijn hebben we (PB) besloten de tekening (zie bijlage) met toelichting van de gemeente, zie hierboven, toch alvast te verspreiden.

Vriendelijke groet.

Bestuur Plaatselijk Belang Terherne

 

Bekijk HIER de PDF met de tekening van de aanpassingen met legenda