Het is al even geleden, het zal zo rond de 13e eeuw geweest zijn, dat Terherne op de kaart is gezet.
Tot aan nu is er veel gebeurd in deze hoek van het Friese land. Ter Herne betekent tenslotte ‘op de hoek’.
Scheepvaart, visserij en scheepsbouw waren de eerste bronnen van inkomen. Op het hoogtepunt van de Friese handelsvaart op de Oostzee was Terherne een thuishaven van de kof- en smakschepen. Later vormde landbouw en de veehouderij een bron van inkomsten. Maar daar bleef het niet bij. Door verveningen en afslag geraakte het dorp afgesloten van de vaste wal en werd het een eiland. Jawel..
Pas in 1908 kwam er een permanente verbinding naar Joure over het Heerenzijl………….

Dat levert stof voor veel verhalen: wat is er in die tijd tussen 1200 en 2000 allemaal gebeurd Terherne. Een beetje nieuwgierig geworden?
Hoe mooi is het als dat u verteld wordt wanneer u op 3-10-17 augustus de kans krijgt om de geschiedenis van Terherne te beluisteren en te proeven op één van de pramen van de Kameleon.

Op deze drie donderdagavonden in augustus krijg je de kans om met één van de pramen van de Kameleon het water rond Terherne op te gaan, waar je vervolgens onderweg op diverse ‘belangrijke’ plaatsen de pittige verhalen van destijds worden toevertrouwd. Je wordt verrast op een drankje en een hapje en wordt toegezongen door een naburige shantykoor, de Warringers uit Joure.

Terherne bestaat meer dan 800 jaar en dat wil dit geweldige dorp vieren door de geschiedenis en het heden met eenieder op een ‘moderne’ manier te delen door een gratis app aan te bieden die de geschiedenis van het âlde Far zichtbaar maakt. Daar zijn financiële middelen voor nodig. Dit evenement ‘Hoor, Proef en Vaar de geschiedenis van Terherne’ is één van de acties om het financieel plaatje rond te krijgen.

Laat deze kans niet lopen. Als inwoner of gast van ons prachtige dorp nodigen wij je gaarne uit in te stappen op één van de genoemde data.
We varen af bij het Kameleon Botenstation om 18:30 uur en zijn omstreeks 20.00 uur weer thuis.
Onderweg is het genieten van het moois (hoor) en het lekkers (proef) en natuurlijk het varen.

Data : 3 – 10 -17 augustus
Vertrek : van Botenstation Koailân 2 8393 LA Terherne
Aanvang : 18.30 uur – +/- 20.00 uur
Kosten : € 9.50 incl. hapje, drankje, liederen
Notabene : De opbrengst komt ten goede aan een ontwikkeling aan de maak van
een app die de geschiedenis van het âlde Far in Terherne zichtbaar maakt.

 

Voor inlichtingen : tel: 0566-689910 e: info@kameleonterherne www.kameleonterherne.nl