In oktober 2023 heeft Plaatselijk Belang Terherne de Werkgroep Dorpsvisie Terherne gevormd met als doel een geactualiseerde dorpsvisie samen te stellen voor ons prachtige en levendige dorp.

Hierbij het voorstel van de werkgroep voor de nieuwe Dorpsvisie Terherne 2024-2034.
Deze visie is het toekomstplaatje van Terherne in het jaar 2034, zoals wij als Terhernsters graag willen dat Terherne er dan uit zou zien.

Op donderdag 28 maart 2024 om 20.30 uur in De Buorkerij heb je de mogelijkheid om in gesprek te gaan over elementen in de dorpsvisie en om eventueel aanvullingen voor te stellen. Deze input zal de Werkgroep Dorpsvisie Terherne proberen mee te nemen in het opstellen van de definitieve dorpsvisie.

Klik op de link: Concept Dorpsvisie Terherne 2024-2034