In april 2012 heeft Plaatselijk Belang de Werkgroep Dorpsvisie Terherne geformeerd met als opdracht het samenstellen van een nieuwe dorpsvisie voor ons mooie en actieve dorp. Voor ons ligt nu een prachtige nieuwe dorpsvisie voor de periode 2013 tot 2023. Er is door een grote groep mensen verschrikkelijk hard gewerkt om dit document samen te stellen en het is in samenspraak met bijna alle inwoners (permanent en recreatief) en bedrijven uit Terherne gedaan.

Als een groot deel van wat in deze visie beschreven staat verwezenlijkt wordt, kan ons dorp in 2023 een ‘voorbeelddorp’ zijn voor vele andere dorpen. De kans van slagen is ons inziens groot, omdat een groot deel van de inwoners een bijdrage aan deze dorpsvisie heeft geleverd. De visie wordt dus door een heel groot deel van het dorp ‘gedragen’. Maar een visie is één, nu moet een begin worden gemaakt met de implementatie. Dit is geen eenvoudige zaak, maar het feit dat er een groot draagvlak in het dorp is, zal zeker bijdragen aan het verwezenlijken van de ideeën. Er is zelfs al een begin gemaakt. Zo wordt er gewerkt aan een energiecoöperatie in het dorp en ook het repaircafe zal binnen afzienbare tijd worden opgestart.

Wij willen graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het opstellen van deze toekomstbestendige dorpsvisie. Allereerst natuurlijk alle respondenten van de enquête en de deelnemers aan de keukentafelgesprekken. Zonder hun input hadden we dit resultaat niet bereikt. Vervolgens willen we ook de bewoners die hun keukentafel ter beschikking hebben gesteld om deze gesprekken mogelijk te maken hartelijk bedanken. Layout en foto’s zijn mogelijk gemaakt door Mark de Schiffart en Hessel Sytema. Herman Sytema heeft de Friese tekst aangeleverd, tige tank!

Tijdens het proces hebben we ondersteuning gehad van de Maatschap voor Duurzame Ontwikkeling ‘Bleiblom’. Yvonne Bleize en Lucie Gelderblom hebben de aanpak  begeleid en richting gegeven aan het proces. Tenslotte willen we natuurlijk de werkgroep bedanken. Zij hebben zich bijna twee jaar hiervoor ingezet: Arjan Kaper, Henk Loman, Jan Stedehouder, Martine Vonk, Sietze Zeilstra en Sylvia Gras enorm bedankt!

Met trots presenteren we het resultaat van al deze inspanningen: de nieuwe Dorpsvisie van Terherne (2013-2023).

Tsjoltsje Roelevink – Voorzitter Plaatselijk Belang Terherne

Hier vindt u een volledige versies van de dorpsvisie 2013-2023.

De Nederlandse versie : DORPSVISIE NEDERLANDS

De Friese versie : DORPSVISIE FRIES

De activiteitenbijlage : DORPSVISIE BIJLAGE

Daarnaast is er ook nog een gedrukte versie beschikbaar.
Stuur hiervoor een mail naar plaatselijkbelang@terherne.nl.