In april 2012 heeft Plaatselijk Belang de Werkgroep Dorpsvisie Terherne geformeerd met als opdracht het samenstellen van een nieuwe dorpsvisie voor ons mooie en actieve dorp.

Er is door een grote groep mensen heel hard gewerkt om dit document samen te stellen en het is in samenspraak met bijna alle inwoners (permanent en recreatief) en bedrijven uit Terherne gedaan.

Dit heeft geresulteerd in de huidige dorpsvisie. Met trots presenteren we het resultaat van al deze inspanningen: 
de Dorpsvisie van Terherne (2013-2023).

Hieronder vindt u de volledige versie van de dorpsvisie 2013-2023, naar keuze in het Nederlands of in het Fries.

De Nederlandse versie : DORPSVISIE NEDERLANDS

De Friese versie : DORPSVISIE FRIES

De activiteitenbijlage : DORPSVISIE BIJLAGE

Daarnaast is er ook nog een gedrukte versie beschikbaar.
Stuur hiervoor een mail naar [email protected].