WEIDE VEE

Dierenartsen Akkrum
Geopend: ma-vr, 8.00-17.00
telefoon: 0566-65 22 55
Spoedgevallen: 24 uur, 7 dagen
telefoon: 0566-65 22 55
WEBSITE: www.dierenartsakkrum.nl

HUISDIEREN

Dierenkliniek Iepenstein
Iepensteinlaan 1
8501 KJ Joure
telefoon: 0513-41 23 05
WEBSITE: www.dierenartsenjoure.nl

Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou
Oedsmawei 13      9001 ZJ Grou
tel: 0566-60 14 64  of  0566-62 12 99
fax: 0566-60 18 69
WEBSITE: www.dierenartsgrou.nl

Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag, alle dagen van de week telefonisch bereikbaar.
Het telefonisch spreekuur voor het stellen van vragen, het aanvragen van visites en het bestellen van medicijnen is op dezelfde nummers ’s morgens van 8.00 – 9.30 uur.