Categorie: LAATSTE NIEUWS

Stembureau de Buorkerij – stemuitslagen

Hieronder de stemuitslagen van stembureau De Buorkerij voor de 2e-kamerverkiezing van 17 maart 2021. In de Buorkerij zijn 497 stemmen uitgebracht, dit is 77 % van het totaal aantal van 646 stemgerechtigde Terhernsters. Hieronder per politieke partij: – het aantal stemmen op die partij in Terherne,– het percentage in Terherne,– het landelijk percentage. De percentages […]

Schaatsen in Terherne, 10-14 februari 2021

Na jaren wachten kan het vandaag weer écht, schaatsen op natuurijs in en rond Terherne! Woensdagmiddag (10 feb.) gaat de schaatsbaan open. IJsclub De Broederschap (opgericht in 1865) heeft gisterenavond met waterslangen een nieuwe toplaag op het ijs aangebracht waardoor het sneeuwijs veranderd is in een goed schaatsbare baan. De eerste jeugd en volwassenen proberen […]

Enquête Wonen in Terherne

Meer dan 200 deelnemers hebben de Enquête Wonen in Terherne ingevuld. Lees hier de uitkomsten.

Enquête Wonen in Terherne

Terherne, augustus 2020 Beste dorpsgenoten, Zoals u weet heeft Plaatselijk Belang in februari een bijeenkomst gehad in de Buorkerij waarin wij samen met een aantal bewoners geïnventariseerd hebben wat de wensen zijn op het gebied van wonen in Terherne. Waar is behoeft aan en waar niet. De uitkomsten hiervan hebben wij in de Brio van […]

Coronahulp nodig?

CORONATIJD: HULP NODIG? Beste Terhernsters,, Het coronavirus verandert ons dagelijks leven. Veel mensen in Terherne durven nu niet of nauwelijks de deur uit te gaan. Sommigen van ons voelen zich eenzaam en hebben behoefte aan een praatje of gesprek. Sommigen hebben behoefte aan boodschappen, of hebben een dringende klus waarvoor ze geen oplossing zien. Hulp wordt vaak al […]

Stremming bruggetje Jongebuorsterfeart (schelpenpad)

Bij een inspectie door de gemeente is eind vorige week gebleken dat een aantal onderdelen van de houten draagconstructie van de brug (de bovenste liggers) in slechte staat verkeren. Om de veiligheid te garanderen is daarom besloten om dit zo snel mogelijk, zo mogelijk nog voor het vaarseizoen, aan te pakken. De aannemer heeft de […]

“Klokken van hoop en troost”

Het Corona virus heeft grote impact op het maatschappelijke leven. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, heeft de Raad van Kerken opgeroepen om drie woensdagen, op 18 en 25 maart en 1 april, van 19.00-19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘ klokken van hoop en […]

Notulen van de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang 12 december 2018

Aanwezig: 17 leden van Plaatselijk Belang, daarboven 4 schriftelijke vertegenwoordigingen (stemmachtigingen). OpeningVoorzitter Tsjoltsje Roelevink opent de vergadering en heet iedereen welkom. Tsjoltsje legt de procedure voor het vaststellen van de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement uit. Vaststelling nieuwe statuten In algemene ledenvergadering van 29 november 2018 was de benodigde twee/derde van het totaal […]

Verslag ledenvergadering Plaatselijk Belang

Verslag van de algemene ledenvergadering van 28 november 2018 Aanwezig: 23 stemgerechtigde leden van Plaatselijk Belang plus 4 genodigden vanuit geledingen binnen de gemeente. Hierboven laten 7 leden zich vertegenwoordigen d.m.v. een stemmachtiging. OpeningVoorzitter Tsjoltsje Roelevink opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkom voor de vertegenwoordigers van politieke partijen uit de gemeenteraad […]

RECTIFICATIE uitnodiging Algemene ledenvergadering plaatselijk belang

In tegenstelling tot de vorige berichtgeving wordt de algemene ledenvergadering op DONDERDAG de 27E FEBRUARI gehouden.