Categorie: DE KOMELKER

Boerenpraam “De Komelker”

Boerepream “De Komelker” In vroegere tijden moesten veel Terhernster boeren over het water om op hun land te kunnen komen. Er waren boeren die geen eigen land in bezit hadden en elk jaar ergens land moesten huren. Meestal was dat niet het beste land. Deze boeren hadden hun vee (kleine aantallen) meestal op stal staan en werden daarom […]