In april 2012 heeft Plaatselijk Belang de Werkgroep Dorpsvisie Terherne geformeerd met als opdracht het samenstellen van een nieuwe dorpsvisie voor ons mooie en actieve dorp. Voor ons ligt nu…
Lees verder »