Categorie: DORPSVISIE

Een ‘nieuwe’ dorpsvisie

In april 2012 heeft Plaatselijk Belang de Werkgroep Dorpsvisie Terherne geformeerd met als opdracht het samenstellen van een nieuwe dorpsvisie voor ons mooie en actieve dorp. Voor ons ligt nu een prachtige nieuwe dorpsvisie voor de periode 2013 tot 2023. Er is door een grote groep mensen verschrikkelijk hard gewerkt om dit document samen te […]