Plaatselijk Belang heeft in samenwerking met de Meitinker (WMO) vrijwilligerspool 'De helpende handen' opgezet. De bedoeling van deze pool is om in brede zin werkzaamheden te coördineren met vrijwilligers. Te denken…
Lees verder »