Hartelijk welkom op de informatiepagina van Plaatselijk Belang Terherne!

Informatie over onderwerpen die ons allemaal bezighouden, vindt u aan de bovenkant van uw scherm. Wandelt u eens rustig door de onderwerpen heen. Heeft u vervolgens nog vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een email: plaatselijkbelang@terherne.nl

Vergaderen

Wij vergaderen op de eerste woensdag van de maanden september t/m juni in de voorkamer van de Buorkerij. Het inloopspreekuur is van 20.00 tot 20.30 uur. U kunt met een van de bestuursleden contact opnemen over uw aanwezigheid bij de vergadering en het is ook mogelijk onaangekondigd  langs komen.

Notulen Algemene LedenVergadering

Hier kunt u de notulen van de laatste ALV vinden.

Het Bestuur van Plaatselijk Belang

Het bestuur heeft de volgende samenstelling:

Statuten en Reglement

Vind hier de Statuten: Statuten Plaatselijk Belang Terherne

En hier het Huishoudelijk Reglement: Huishoudelijk reglement