Boerepream “De Komelker”

In vroegere tijden moesten veel Terhernster boeren over het water om op hun land te kunnen komen. Er waren boeren die geen eigen land in bezit hadden en elk jaar ergens land moesten huren. Meestal was dat niet het beste land. Deze boeren hadden hun vee (kleine aantallen) meestal op stal staan en werden daarom dan ook “Koemelkers” genoemd.
Het land werd gebruikt voor het dagelijks grasvoer en zomers werd er gehooid. Om het land te kunnen bereiken, werd er gebruik gemaakt van zogenaamde boerenpramen, die men boomde of zeilde. Eén keer per jaar organiseerde de Terhernster zeilvereniging “Onder Ons” (naast de andere zeilwedstrijden) een zeilwedstrijd voor boerenpramen. In het midden van de dertiger jaren van de vorige eeuw kwamen er steeds meer aanhangmotoren en raakte de zeilerij min of meer buiten gebruik.
Toen Terherne er financieel niet in slaagde om een Skûtsje in de vaart te brengen om deel te nemen aan de SKS wedstrijden, waren er een paar “Koemelkers” en schippers die vonden dat Terherne toch een vlaggenschip moest hebben. Dat vlaggenschip werd dus de huidige boerenpraam. Er werd een zeiltuig opgezet en in mei 1963 werd deze praam gedoopt met de naam “Komelker” als nagedachtenis aan de Terhernster boeren en koemelkers, die hier vroeger dagelijks gebruik van moesten maken.

Sinds 1963 zeilt de Komelker bij speciale gelegenheden als Terhernster vlaggenschip en verder met gezelschappen. De opbrengsten hiervan worden gebruikt voor het onderhoud van de praam en te sparen voor nieuwe zwaarden, tuig, roer, aanhangmotor enz..

In de zomermaanden (mei t/m september) kunt u de Komelker met bemanning (schipper en fokkenist) voor een dag of gedeelte daarvan huren. Er is alleen een grens aan het aantal gasten, de scheepvaartwet schrijft voor dat er niet meer dan twaalf gasten mee mogen.

Vanuit Terherne zijn er legio mogelijkheden. Een zeiltocht over de liefelijke wateren rondom Terherne, het wat ruimere water van b.v. de Terkaplester-, of Goingarypster poelen, of de wijde ruimte van het Sneekermeer. Bij dagtochten behoren Langweer en Grou ook tot de mogelijkheden. Bovendien kunt u kiezen voor een andere opstapplaats dan Terherne.

Het slagen van een zeiltocht valt of staat natuurlijk ook met het weer en de wind. Maar voor de schipper  en z’n maat hoeft het hierom niet gauw over te gaan. Neem eens (vrijblijvend) contact met onze schipper, Auke Bijlsma, (0566-689698) om te overleggen over een niet te vergeten zeiltocht met de boerenpraam en de kosten hiervan.