Maandelijks archief: maart 2020

Stremming bruggetje Jongebuorsterfeart (schelpenpad)

Bij een inspectie door de gemeente is eind vorige week gebleken dat een aantal onderdelen van de houten draagconstructie van de brug (de bovenste liggers) in slechte staat verkeren. Om de veiligheid te garanderen is daarom besloten om dit zo snel mogelijk, zo mogelijk nog voor het vaarseizoen, aan te pakken. De aannemer heeft de […]

“Klokken van hoop en troost”

Het Corona virus heeft grote impact op het maatschappelijke leven. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, heeft de Raad van Kerken opgeroepen om drie woensdagen, op 18 en 25 maart en 1 april, van 19.00-19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘ klokken van hoop en […]