Maandelijks archief: februari 2020

Notulen van de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang 12 december 2018

Aanwezig: 17 leden van Plaatselijk Belang, daarboven 4 schriftelijke vertegenwoordigingen (stemmachtigingen). OpeningVoorzitter Tsjoltsje Roelevink opent de vergadering en heet iedereen welkom. Tsjoltsje legt de procedure voor het vaststellen van de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement uit. Vaststelling nieuwe statuten In algemene ledenvergadering van 29 november 2018 was de benodigde twee/derde van het totaal […]

Verslag ledenvergadering Plaatselijk Belang

Verslag van de algemene ledenvergadering van 28 november 2018 Aanwezig: 23 stemgerechtigde leden van Plaatselijk Belang plus 4 genodigden vanuit geledingen binnen de gemeente. Hierboven laten 7 leden zich vertegenwoordigen d.m.v. een stemmachtiging. OpeningVoorzitter Tsjoltsje Roelevink opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkom voor de vertegenwoordigers van politieke partijen uit de gemeenteraad […]

RECTIFICATIE uitnodiging Algemene ledenvergadering plaatselijk belang

In tegenstelling tot de vorige berichtgeving wordt de algemene ledenvergadering op DONDERDAG de 27E FEBRUARI gehouden.

Inspraakavond wonen Terherne d.d. 29 januari jl. Eerste indrukken

Woensdag 29 januari jl. is een drukbezochte inspraakavond gehouden over het thema “Wonen in Terherne”. Doel van deze avond was om de meningen en ideeën van Terhernsters over wonen en bouw te inventariseren. Deze avond was de start van een proces om eind dit jaar tot een dorps-woonvisie te komen. Deze visie wordt een onderdeel […]

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering woensdag 26 februari a.s.

Op woensdagavond 26 februari zal Plaatselijk Belang Terherne haar algemene ledenvergadering houden in de Buorkerij om 19.30 uur. Alle leden van Plaatselijk Belang zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Mocht u nog geen lid zijn, dan bent u ook van harte welkom en kunt u diezelfde avond lid worden. De contributie bedraagt € 10 per jaar. […]