Maandelijks archief: februari 2017

Grote scheepvaart in/om Terherne

Terherne, februari 2017    Beste inwoners en recreanten,  U heeft misschien gelezen en gehoord over de plannen van de Provincie om het tracé  Terherne – Heerenveen aan te passen op vrachtschepen klasse Va. Op dit moment varen er door de Nieuwe Zandsloot schepen tot klasse IV, met ontheffing, wat al te grote schepen zijn voor […]

“Hart-veilig Terherne” – training op 23 maart ’s avonds in de Buorkerij

Op dit moment is het beslist onveilig om een hartaanval te krijgen in Terherne. Wel zijn er inmiddels 5 AED’s in het dorp, dat zijn apparaten die bij een hartaanval het hart defibrileren door een stroomstoot te geven (test jezelf eens: weet je waar ze staan?). Maar… er zijn nauwelijks Terhernsters die instructie hebben gekregen […]

Info-avond van Tûk Wenjen (DFM) over energiezuinig wonen en energiebesparing – di 14 maart

Tûk Wenjen (een initiatief van gemeente DFM) organiseert op dinsdag 14 maart in de Buorkerij, van 19.30 tot 21.30 uur een informatieavond over energiezuinig wonen en de besparing die dat kan opleveren. Er wordt ingegaan op: het verlagen van woonlasten door energiebesparing, diverse isolatiemogelijkheden, hoe duurzame energie kan worden opgewekt en het gratis energieadvies. Onderstaande […]

Tijdelijke afsluiting schelpenpad i.v.m. ophogen dijk – voorjaar en/of zomer 2017

Wetterskip Fryslân gaat dit voorjaar beginnen met kadeverbetering van de Saltpoel. Het gaat om het stuk tussen het Meer van Lenten en de Jongebuorsterfeartbrêge. Tijdens deze werkzaamheden, die enkele maanden tot een half jaar gaan duren, zal het schelpenpad afgesloten worden. Het betreffende stuk voldoet niet aan de veiligheidseisen met betrekking tot afkeurhoogte en stabiliteit. […]