Maandelijks archief: november 2015

25 nov: ALV Plaatselijk Belang

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2015 Datum:                     Woensdag 25 november 2015 Besloten gedeelte            19.30 uur Openbaar gedeelte         20.30 uur Locatie                           De Buorkerij Dit jaar kent de Algemene Ledenvergadering weer een besloten en […]

Topstuk Alma Tadema in Fries Museum Leeuwarden

persbericht  Leeuwarden, 11 november 2015 topstuk alma-tadema te zien in fries museum In het voorjaar deed het Fries Museum in Leeuwarden haar grootste aankoop ooit: Entrance of the theatre (1866) van Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912). Dankzij de aankoop is het Fries Museum nu het enige museum in Nederland dat een goed overzicht kan geven van […]

Aanpassingen groenvoorzieningen Terherne

Berste dorpsgenoten, In het kader van de bezuinigingen is besloten het groen in de dorpen om te vormen. Dit kan betekenen dat plantsoenen worden omgevormd in gras of dat er andere beplanting worden geplaatst dat minder onderhoud nodig heeft. Respectievelijk in lichtgroen en paars op de tekening aangegeven. Daarnaast is er nog een donkergroen gedeelte, […]

Notulen informatieavond baggeren in Terherne

Notulen informatieavond baggeren in Terherne – 6 oktober 2015 Aanwezig: Sytse Kroes (provincie Fryslân), Johan Poppe (provincie Fryslân), Hendrik Hoekstra (gemeente De Fryske Marren), Maarten van Wely (Gemeente De Fryske Marren) Notulen: Wilma Nabring – Hooijsma (provincie Fryslân) Provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren willen de bereikbaarheid van Terherne over het water verbeteren. Op deze […]

Uitnodiging Dag van de Mantelzorg

Geachte lezers, Punt Twa (tot voor kort Steunpunt Mantelzorg Miks welzijn) nodigt u van harte uit voor de Dag van de Mantelzorg. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om erkenning en waardering te vragen voor het werk van mantelzorgers. Tegelijkertijd worden zij in het zonnetje gezet met speciale activiteiten. Ook in de gemeente De […]