Maandelijks archief: december 2014

Reactie gevraagd op plannen voor ‘Feijenplein’

De Kameleon heeft plannen om het plein aan de ‘voorkant’ van de Kameleonboerderij opnieuw in te richten. De grond tot en met de parkeerplaatsen is eigendom van de eigenaar van de Kameleonboerderij en zij willen daar meer mee gaan doen. Zij willen er een dorpsplein voor iedereen van maken en daarom graag uw mening hierover. […]

Skûtsje by night

Na een dag hard werken is het ook dit jaar weer gelukt: het Terhernster Skûtsje staat weer in het licht. Nieuwe verlichting en een nieuwe locatie. Voor iedereen die het dorp in- of uitgaat goed zichtbaar.  

Kerstmarkt in de Buorkerij

 Niet vergeten a.s. zondag van 12.00 tot 18.00 Kerstmarkt in de Buorkerij. Verzorgd door Terhernsters, voor iedereen!

Afvalinzameling 2015

Naar aanleiding van de vraag over de afvalinzameling tijdens de algemene ledenvergadering kan volgende meegedeeld worden. In 2015 wordt de uitvoering nog gedaan door Omrin. Halverwege 2015 wordt er een beslissing genomen om de afvalinzameling van Terherne met ingang van 2016 al of niet zelf te gaan doen.

Muzikale Kerstviering

Op 23 december bent u van harte uitgenodigd bij de muzikale kerstviering in Terherne.  Het uitgangspunt is voor elkaar en met elkaar de kersttijd in te luiden. Er worden veel kerstliedjes gezongen, waarbij iedereen kan meezingen, er wordt een kerstverhaal verteld en daarnaast wordt het programma ingevuld met optredens van verschillende muzikanten uit het dorp. […]