Het ‘Terhernster veer’

Na een periode van intensieve voorbereidingen zijn grote stappen gezet in de totstandkoming van de ‘veerdienst’ voor voetgangers en fietsers van Portunus in Terherne naar jachthaven Sneekerhof bij Tersoalstersyl. De stichting Terhernster Veer is opgericht, de aanpassingen van de aanlegvoorzieningen zijn in voorbereiding, er is opdracht gegeven voor de bouw van het schip, en de werf is inmiddels gestart met de bouw.

Het veer wordt voorzien van zonnepanelen en wordt elektrisch aangedreven met twee pod-motoren.

Een belangrijk deel van de benodigde gelden is via subsidies toegezegd of al ontvangen. Ondertussen zijn we gestart met de voorbereidingen voor de exploitatie. Hiervoor gaan we nog sponsoren benaderen. Er zijn al de nodige vrijwillige schippers geworven, maar we kunnen nog wel een aantal mensen gebruiken. Vóór de zomer start de opleiding/instructie van de schippers, met onder meer de nodige proefvaarten. We hopen vóór de bouwvak te kunnen starten met de veerdienst, die tot 1 oktober dagelijks van 10 tot 20 uur operationeel zal zijn. In 2017 gaan we vanaf 1 april weer varen. Per keer kunnen maximaal 12 personen worden overgezet.

Kijk voor meer informatie en foto’s kijk op de site van het Terhernsterveer, we u daar geregeld op de hoogte van de vorderingen van de bouw en de voorbereidingen voor de ingebruikname

Dit project is tot stand gekomen met subsidies van onder meer de provincie Fryslân, de gemeente De Fryske Marren, de Stichting Westermeer, de gemeente Leeuwarden en de gemeente Súdwest-Fryslan.

Hieronder de vaarroute op de kaart

terhernester-veer-1