De provincie gaat onderzoek (laten) doen over het scheepvaartverkeer vanaf het PM-kanaal naar Heerenveen. De aanleiding hiervoor is een brief van Plaatselijk Belang Terherne over gevaarlijke situaties die ontstaan wanneer…
Lees verder »