Hartelijk welkom op de informatiepagina van Plaatselijk Belang Terherne!

Informatie over onderwerpen die ons allemaal bezighouden, vindt u aan de bovenkant van uw scherm. Wandelt u eens rustig door de onderwerpen heen. Heeft u vervolgens nog vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een email: plaatselijkbelang@terherne.nl

De notulen van de ALV van 7 december 2016 zijn hier te vinden: Notulen ALV 2016

Het Bestuur van Plaatselijk Belang

Het bestuur heeft de volgende samenstelling:

NaamFunctie binnen het bestuur
Tsjoltsje RoelevinkVoorzitter
Arend KiersSecretaris
Alien van de LeurPenningmeester
Rienus de JongBestuurslid
Marco WesthuisBestuurslid
Janny BoskampBestuurslid
Barry van Eebestuurslid

Statuten en Reglement

Vind hier de Statuten: Statuten Plaatselijk Belang Terherne

En hier het Huishoudelijk Reglement: H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

Vergaderen

Wij vergaderen op de vierde woensdag van de maanden september t/m juni in de voorkamer van de Buorkerij. Het inloopspreekuur is één week eerder (derde woensdag van de maand), op afspraak. U kunt met een van de bestuursleden contact opnemen over uw aanwezigheid bij de vergadering of een email sturen.

Onderhanden projecten

In samenwerking met Plaatselijk Belang zijn er eigenlijk altijd wel projecten, die worden opgestart of onderweg zijn.

  1. Een project om een boodschappenhaventje in het centrum van Terherne te realiseren. Dit is nog in de opstart- en verkenningsfase. De tekening van de beoogde haven kunt u hier vinden.

Word lid!

Uiteraard kunt u ook lid worden van Plaatselijk Belang. U wordt dan geïnformeerd over zaken die ons dorp betreffen en hierover meepraten.
Bovendien wordt Plaatselijk Belang door de gemeente als een belangrijke en invloedrijke gesprekspartner gezien naarmate de vertegenwoordiging van het dorp groter is. Hoe meer leden, hoe zwaarder onze inbreng telt!
Het lidmaatschap kost slechts 10 euro per jaar. De enige voorwaarde is dat u inwoner van Terherne moet zijn. Zowel permanente als recreatieve inwoners zijn welkom.

Als u lid wilt worden, stuur dan een email naar: plaatselijkbelang@terherne.nl met naam, adres, telefoonnummer en ook heel graag een emailadres. Ook kunt u aangeven of u lid wilt worden van de ‘dorpsmailing’. Uw email-adres wordt dan in onze adressenverzameling opgenomen en u ontvangt dan alle nieuws in uw mailbox.

Wij verwelkomen u graag als lid!


Verslag van de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang, 22 november 2017

>> lees deze bijlage in PDF


Concept Statuten Plaatselijk Belang

>> lees deze bijlage in PDF