Nationaal Reumafonds
secretariaat:
mevrouw C.J. Dam-Verwijs
Kupersleantsje 3
8493 LR Terherne
telefoon: 0566 – 68 95 38
algemene website: www.reumafonds.nl

Nederlandse Hartstichting – Vrienden van de Hartstichting
secretariaat:
mevrouw J. Kalsbeek-Kerkstra
Utbuorren 32
8493 MA Terherne
telefoon: 0566 – 68 93 60
algemene website: www.hartstichting.nl

Korrelatie
telefoon: 0900 – 1450 – (maandag t/m vrijdag 09.00 – 18.00 uur – €0,15 cent per minuut)
algemene website: www.korrelatie.nl